//
archives

Archive for

UNDANGAN GUBENUR MILITER KHILAFAH ISLAM PASUKAN KOMANDO BENDERA HITAM WILAYAH ASIA TENGGARA

UNDANGAN GUBENUR MILITER KHILAFAH ISLAM PASUKAN KOMANDO BENDERA HITAM WILAYAH ASIA TENGGARA NEGARA KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH MELAYU Untuk Wali Wali Allah dimana saja kalian berada Sekarang keluarlah, Hunuslah Pedang dan Asahlah Tajam-Tajam Api Jihad Fisabilillah Akhir Zaman telah kami kobarkan Panji-Panji Perang Nabimu sudah kami kibarkan Arasy KeagunganMu sudah bergetar Hebat Ya Allah, … Continue reading