//
archives

Archive for

DEKLARASI PERANG PENEGAKKAN DINUL ISLAM DISELURUH DUNIA

DEKLARASI PERANG PENEGAKKAN DINUL ISLAM DISELURUH DUNIA Bismillahir Rahmanir Rahiim Dengan Memohon Perlindungan dan Izin Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Rabb Pemelihara dan Penguasa Manusia, Raja Manusia yang Berhak Disembah Manusia. Rabb Pemilik Tentara Langit dan Tentara Bumi Pada Hari Ini : Yaumul Jum’ah 6 Jumadil Akhir 1436H Markas Besar Angkatan Perang Khilafah Islam Ad … Continue reading